"Újjászületés a Gyémánt Fényben: a Kozmikus Krisztusi Energia aktiválása a Földön
és a Csillag Gyermek megszületése

 

2009. augusztusi energiák

 
Mihály Arkangyal üzenete Celia Fenn közvetítésével
 

Fordította: Orbán Andrea Viktória

 

 Szeretett Fénymunkások, 2009 augusztusában továbbra is a transzformáció és a változás erőteljes energiái vesznek körül benneteket mind a személyes életetekben, mind pedig globális szinten. Ezek a változások a három holdfogyatkozás hálózatában történő fénykód aktiválások hatásainak eredményei, amiket júliusban és augusztusban tapasztaltok meg. Az emberi kollektív tudatosság szívében gyémánt fény magok aktiválódnak, ami lehetővé teszi minden nyitott személy számára, hogy befogadja lényébe a Kozmikus Krisztusi Energia áldásait és kegyelmét, amennyiben készen áll erre.

 

A gyémánt fény a kozmikus szívből ömlik a Földre az újonnan aktivált felemelkedési portálokon keresztül, aktiválva ezzel a kristály-hálózatokat és a tudatosság magjait, amelyek a Kozmikus Krisztus Tudatosságot hordozzák. Ez a harmónia, az egység, az egységesség, a feltétel nélküli szeretet, öröm és béke energiája. Ez az az energia, ami támogatja az Új Föld manifesztációját és a kozmikus híd megteremtését, illetve a fény csillagmezőihez való kapcsolódást, ami abban a folyamatban zajlik le, amit magatoknak alakítotok ki, saját magatok által. A csillagokba történő hazautazásotok során átkeltek a felejtés fátylán, ami újra megnyitja az észleléseteket és felkészít benneteket arra, hogy tudatos csillag-utazókká és kozmikus utazóvá váljatok.

 

 

 

 

 

 

Szeretteim, a folyamat elősegítése érdekében jelenleg rengeteg változás történik a fénytestetek energiamezejében és a fizikai testetekben. Először is, a gyémánt fény növekvő intenzitással érkezik a fénytestetekbe, lehetővé téve, hogy közvetítsétek és sugározzátok a spirituális fényt, úgy, mint egy briliáns, kettévágott gyémánt. Úgy sugározhatjátok magatokból ezt a fényt, ahogyan a szent geometriai mintázatok lüktetnek fénnyel és bizonyos hangzással. Ahogyan azonban a fény erőssége emelkedik fénytestetekben, a tobozmirigyetek egyre erősebben aktiválódik és stimulálódik. Ez a tobozmirigy élettani struktúráiban változásokat eredményez és megnöveli a szerv működőképességét. Ez az agyalapi mirigy felerősödött stimulációjához vezet, ami átmeneti egyensúlytalanságot eredményez a test hormonjainak termelődésében és továbbításában. Ugyanez történik az idegrendszeretekkel is, ami a növekvő erősségű fényenergiát az egész testen keresztül továbbítja.

 

A változások legjelentősebb hatásait a második és a negyedik csakra közötti ?újrahuzalozásban? érezhetitek, a szakrális és a szívcsakra között. Minden ?megrekedt? vagy visszafojtott energiát, amit az érzelmi testetekben tároltatok, kisöpört a gyémánt fény hulláma, ami keresztüláramlott az energiarendszereteken. Ez azt jelentette, hogy a közelmúltban sokatoknak kellett szembenéznetek érzelmi problémáikkal, amiket eddig elfojtottatok vagy csak részben oldottatok meg. Kérlek benneteket, ne csüggedjetek, ha szomorúnak, levertnek vagy dühösnek érzitek magatokat. Ez a mély tisztulás folyamata, ami összehangolja a szexuális vagy kreatív energiátokat a szív energiáival.

 

Fizikai tüneteitek ezen kívül a következők lehetnek: intenzív álmok, erőteljes energiahullámok érzékelése, álmatlanság, kimerültség és hiperaktivitás. Amint ezek az energiák egyensúlyba kerülnek és integrálódnak, utat nyitnak a tisztább érzéseknek az erőteljes béke és öröm érzéseinek mély szintű átélése során. Emellett sokkal inkább át tudjátok élni az ?elevenség? (a valóban ?életben lenni? érzését)* és a jólét érzését, ahogyan beléptek az Új Föld területére. Sokan közületek már most is átélitek az öröm és a mennyei boldogság erőteljes érzéseit, amint az alsóbb csakráitok kitisztulnak és összhangba kerülnek a szívcsakrával és a többi felső csakrával, melyek valójában a lélek ösvényeit hordozzák magukban. Ezen az úton a test és a lélek egységbe rendeződik a szívcsakrán belül, a Mennyország és a Föld összekapcsolódik és a Kozmikus Krisztus Tudatosság kifejeződési formát talál magának azokon keresztül közületek, akik megnyitották magukat ennek a folyamatnak.

Összekapcsolódás az elementálokkal és a Sárkány Tudatosság munkája

 

Szeretteim, ahogyan előrehaladtok a bolygó elementáris energiáival történő összekapcsolódás folyamatában, újra kapcsolatba léptek a sárkány energiáival szeretettel és nagyrabecsüléssel. A sárkányok a teremtés tűz elementáljának energiáit hordozzák bolygószinten és kozmikus szinteken. Az emberi faj mentáltestének fejlődését elősegítendő, az a megegyezés történt a múltban, hogy a kreatív tűz elem intenzív energiái beáramolhatnak és az üdítő mentális képességek egy időre még inkább szembetűnőkké válnak. Így történt, hogy a sárkány energiái kivonódtak az emberi tudatosságból, ami pedig az elhagyatottság, a félelem és a harag érzéseit hagyta bennetek, ahogyan a mitológiátok is tartalmazza ezt, hiszen a sárkány a gonosz figura a történeteitekben, akit meg kell ölni és el kell nyomni.

 

 

 

 

 

 

Legyetek tudatában annak, hogy a sárkány energia számára eljött a felszabadulás ideje, amikor visszatérhet a Földre, megújult küldetésének beteljesítésére. A föld, a levegő, a tűz és a víz elem magukban hordozzák a kreatív tűz energiát és készen állnak a kibontakozó Isteni Terv szolgálatába állni az Új Földön. Az izgatottság és öröm erőteljes energiái, amit sokan éreztek, a sárkányok öröme, amint újra visszajönnek közétek, hogy nekilássanak a munkájuknak a kreatív tűz energia hordozójaiként az Angyali Elohim irányítása alatt, az Új Föld manifesztálása érdekében.

 

Az első nagyobb feladat, amit a Föld sárkányai magukra vállaltak, nem más, mint a mérgező érzelmi maradványok kitisztítása az emberi energiamezőből és a Földből egyaránt.

 

A nukleáris fegyverek és bombák nyomán mérgező energia halmozódott fel a Föld érzelmi mezőjében. Ezt a Föld sárkányai összeszedték, együttműködve a Föld más, belső lényeivel, és elvitték a bolygó különböző erőközpontjaihoz. Augusztus 6-án, a hirosimai első tömegpusztító atombomba bevetésének évfordulóján, a sárkányok ezt az energiát felszabadították és eltávolították a Föld közeléből. Ez inkarnálódott fénymunkások egy csoportjának segítségével történt, olyan lelkekkel karöltve, akiknek speciális küldetésük volt, hogy aktiválják saját sárkány energiájukat és, hogy együtt dolgozzanak a sárkányokkal a tisztulás és megtisztulás folyamatában, a megújulás, a felüdülés és az újjászületés elősegítése érdekében.

 

Szeretett Fénymunkások, nektek, mint egyedi személyeknek, a sárkányok visszatérésével eljött az idő arra, hogy teljesen összeolvadjatok a kundalini tűzzel, mert ez a sárkány energiája az emberi formában. A Föld sárkányainak ?belső tüze? a gyökércsakrátokban nyugszik összetekeredve, egészen addig, amíg aktiválódik és kiszabadul, hogy elindulhasson felfelé a gerinc mentén. Ebben a folyamatban a tűz energia ?lángra lobbantja? az alsóbb csakrákat és létrejön egy energia ?robbanás?, és ahogyan ezek az energiák integrálódnak, a szexuális energiához kapcsolódó erőteljes érzések felszínre kerülnek. Ezekben az időkben az energiákat fel kell hozni a szívcsakrába, ahol képesek egyesülni a kozmikus tűz sárkányok és a csillag sárkányok energiáival, ami lemegy a szívbe és összeolvad a Föld sárkányok energiáival, egy új energiát teremtve ezáltal, aminek a neve ?szív sárkány?, ami hordozza a könyörület, a bölcsesség és a szeretet kreatív energiáit.

 

 

 


 

 

 

Ebben a folyamatban a szakrális csakra erőteljes aktiválása történik és ezt követően összekapcsolódik a szívcsakrával. A tobozmirigy szintén aktiválódik, és elkezdi befogadni a csillag sárkány energiát és összekovácsolódik a szívvel, egy új kapcsolatot létrehozva kettejük között. Ezzel lehetősége nyílik a kozmikus kreatív tüzek és a Föld kreatív tüzeinek, hogy átáramolhassanak a fizikai testen és a fénytesten, lehetővé téve a teremtés és a manifesztáció erejének kvantum méretű feljavítását/felerősödését. Biztosak vagyunk abban, hogy rendkívül fel lesztek villanyozva, amiért a sárkányok energiája visszatér a Földre és, hogy együtt végezhetitek munkátokat: az Új Föld megvalósítását.

Az Új Föld új archetípusának megszületése: a Csillag Gyermek

 

Drága Szeretteim, az új kezdetek jelen idejében új fénykódokat fogadtok be, ami olyan információkat és energiát ad nektek, amiket az Új Föld megteremtésére használhattok. Az első ilyen kódok azok lesznek, amelyek segítségével a lényetek egy új mintát/ugródeszkát kaphat, ahogyan elkezditek felépíteni a fény Aranykorát a Földön. Ez a Csillag Gyermek archetipikus energiája, a mágikus lényé, aki a csillagok világából utazik a Földre, magában hordozva a kozmikus fényt, amivel fényhidat teremt a Menny és a Föld között!

 

Ti mindannyian felkészültetek és készen álltok arra, hogy integráljátok és aktiváljátok magatokban a Gyermek kódjait! A Szent Szív aktiválódott és az ikerláng-kódok harmóniát és egyensúlyt teremtettek. Az Isteni Női és az Isteni Férfi szent egységre lépett, egyesültek az isteni szeretet arany sugarával, majd felemelkedtek a gyémánt fénybe, hogy a fény kozmikus táncosaivá váljanak. Yeshua és Mária Magdolna energiájának Avatár archetípusa befejezi munkáját, amit a bolygó fejlődése érdekében végez, és a Gyermek archetípusa kész megkezdeni kibontakozását a bolygón.

 

A Csillag Gyermek tudatában van kozmikus és galaktikus örökségének és öröklésének. Elbűvöli és elragadtatással tölti el, hogy itt lehet a Földön. Élete egy örömteli kaland, miközben felfedezi a fizikai világot, azonban mindvégig teljesen tudatában van annak, hogy ő a fény végtelen létezője, aki több dimenzióban létezik egyszerre.

 

A Csillag Gyermek energiája ragyogó és örömmel, elragadtatással teli. Áramló és játékos és folyamatosan fényt sző magába annak érdekében, hogy manifesztálni és teremteni tudjon a Földön. A Csillag Gyermek, mint archetípus mindent saját magába foglal, kiegyensúlyozott és elégedett önmagával, sőt, szerető és nagylelkű. Ártatlan, szenvedélyes és varázsereje van? a meglepetések és csodák mágikus terében éli az életét. Ám egyben egy szeretetteljes közösség szeretetteljes tagja is. Egy közösségé, melynek szeretet és elkötelezettség körvonalait rajzolja meg azok számára, akik kedvesek a szívének és becsülik a felelőségvállalást és a fény szolgálatát, és akik mindezt kifejezésre is juttatják az örömteli cselekvésen, az ünneplésen, a táncon és a játékon keresztül.

 

Szeretteim, tudatosságotokban a Menny és a Föld egybeolvadt. Itt az ideje, hogy megadjátok végre magatokat a szeretetnek és engedjétek, hogy a Csillag Gyermek előlépjen és megszülessen bennetek! Emlékezzetek az otthonotokra a csillagokban és emlékezzetek arra, hogy otthon vagytok a Földön, és hogy a kettő eggyé olvadt bennetek. Ne felejtsetek el szeretni, gyengédnek és nagylelkűnek lenni, ugyanakkor szenvedéllyel és képzelőerővel játszani és ne felejtsetek el álmokat teremteni, amik új és csodálatos valóságként nyilvánulnak meg fizikai világotokban.

 

Tehát, Szeretteim, 2009. augusztus hónapja egy rendkívül erőteljes időszak. Kívánunk nektek örömet, nevetést és szeretetet, miközben a fény útját járjátok a Földön.

 

 

 

* A fordító megjegyzése.

 

 

 

Forrás: Rebirthing into the Diamond Light: Activating the Cosmic Christ Energy on the Earth and Bringing Forth the Star Child ? The Energies for August 2009"

Oldalmenü
Naptár
Szavazás
Hallottál e már az indigó és krisály gyerekekről?
Igen, van a családomban is ilyen gyermek.
Igen, már olvastam róluk
Igen, bár nem tudom kik ők
Nem, még most olvasok róluk először.