Indigó gyermekek

Mottó: Sokszor úgy tűnik, az indigó gyerekek azt szeretnék, hogy egyenrangú felnőttnek tekintsük őket. Ez nem igaz.

Azt szeretnék, hogy egyenrangú lélekként kezeljük őket, és azt kívánják, hogy sokáig megőrizhessék önmagukban a gyermeklét minden értékét.

 
Lehet először idegen lesz neked ez a jelenség, de nem vesztessz vele semmit, ha elolvasod.
 Először nekem is új volt ez a téma, de aztán kiderült, hogy
 az öcsém
indigó gyermek!
 Fura volt, hogy sokkal értelmesebb a társainál, és bármiről el lehetett vele beszélgetni. Más volt a világfelfogása, mint azt a mai iskolák sablonként tukmálják a gyerekekre. Voltak olyan elszólásai, amikre először nagyot néztünk, vajon honnan veszi ezeket a "tudományos ismereteket!" Utólag persze utána néztünk, és mindig igaza volt! Az egyik ilyen eset az volt, amikor vettem neki egy dinoszauruszokat bemutató dvdt, mert tudtam, hogy érdekli a téma! Az egyik dínót (én bezzeg nem emlékszem rá melyiket) úgy ábrázolták, hogy szőr borítja a testét. A drága meg felkiáltott, hogy ez így helytelen, annak a dínónak toll borította a testét! És neki volt igaza! (Akkor még nem volt otthon internet...) de ez csak egy volt a sok közül.
 Volt olyan, hogy anyum egy fizika tanárral konzultált az öcsém egyik nézetéről! A fizika tanár úgy konstatálta, hogy "anyuka, magának nagyon okos fia van, és hány éves?" Jelzem, akkor még kisebb volt, most egyébként 12 éves!
De az állatok iránti rajongása is egy jellemző tulajdonság!
Ami még nagyon tetszett, hogy 3-4 évesként imádta a Tom és Jerryt. A gyerekek többsége az aranyos kisegeret látja Jerryben, akit a csúnya cica bántani akar. Egyszer azonban felháborodottan megszólalt:
"Buta Jerry!"
Enyje - mondtam, mi a baj már vele?
"Tomnak sokkal rosszabb, és nem érdemelne ennyire rosszat!"
(Végülis felnőtt szemmel tényleg nem áll arányban a bűn és bűnhödés abban a mesében! Leszámítva, hogy az erőszakot sugározza! :-( )
A nyáron kinyomtattam az indigó gyerekek összes tulajdonságát! Amíg én el voltam foglalva az interneten a böngészéssel, az öcsém odajött, leült az ágyamra, felkapta a kinyomtatott anyagot, és csendben olvasott. Én csak később eszméltem rá, hogy ott ül mellettem, és hogy mit tart a kezében. Ekkor csillogó szemmel felnézett, és megszólalt:
"A mondatok több mint háromnegyede illik rám!"
Majd letette, és ott hagyott engem ámulatba esvén... akkor jöttem rá, ő is egy kincs!
Kicsit hosszúra nyújtott bevezető után következzenek azok a bizonyos indigó-jellemzők:
 
Mindenütt a világon megfigyelték, hogy egyre több gyerek viselkedik feltűnően másképp, mint a többiek, és nem olyan könnyen alkalmazkod­nak az általános normához, mint a korábbi generációk. Ezeket a gyere­keket "új gyerekeknek" vagy "az új korszak gyerekeinek" is nevezik.
 
Nancy Ann Tappe, amerikai színterapeuta évekkel ezelőtt megje­lent "Understanding Your Life Trough Color"
Című könyvében első­ként fogalmazta meg az életszín-elméletet. Sokan átvették később fo­galmait, és sikeresen alkalmazták. Az elmélet szerint, minden ember­nek van egy jellegzetes életszíne, néha kettő vagy három is. Az életszí­nek olyanok, mint a színburkok, láthatóak az aurában és a színcsopor­tokhoz hasonló személyiségjegyeket jeleznek. Minden szín burok bizo­nyos emberi tulajdonságokat hordoz, amelyek jól felismerhetőek, ha tudjuk, hogy mire figyeljünk.
Az indigó gyerekek életszíne indigókék, indigó személyiségje­gyek jellemzőek rájuk és ezeket fejezi ki lényük. Alapvetően minden gyermeknek saját életszíne van. Az életszín lehet piros, zöld, sárga és kék, vagy két, illetve több szín kombinációja. Az indigógyerekek sze­mélyiségjegyei és tulajdonságai számunkra újak, szokatlanok és rész­ ben nehézséget okoznak, a társadalom számára pedig szintén nem könnyen elfogadhatóak. Az elmúlt években ezért nagy feladatot jelent a szülőknek és tanároknak, hogy újragondolják ezt a kérdéskört, és másképp bánjanak a gondjaikra bízott gyerekekkel. Az iskolákban és az óvodákban rengeteg jele mutatkozik annak, hogy az új gyerekek va­lahogy "egészen mások".

Az indigó gyerekek néhány általános személyiségjegye:

 • Bensőleg tisztában vannak az élet igazságával.
 • Magasabb elvek szerint élnek.
 • Tudják, hogy egyensúlyban kell élnünk önmagunkkal és kör­nyezetünkkel.
 • Gyakran egyesítik magukban a férfi és női aspektusokat (andro gin típus). .
 • Tudják, hogy több létezik annál, mint amit látunk.
 • Hisznek benne, hogy az anyag és a fizikai élet illúziók. Tudják, hogy az élet energiából vagy élő tudatból áll.
 • Tudják, hogy a világegyetemben minden mindennel összefügg. Idő, tér, távolság és forma számukra nem elkülönülő dolgok, mint ahogy mi látjuk.
 • Érzik, hogy minden életet tisztelni kell, integritással, szeretettel és együttérzéssel kell kezelni.
 • Jobban megértik a spirituális elképzeléseket, mint az anyaggal kapcsolatosakat. .
 • Nem hagyják, hogy túlhaladott eszmék vagy hittételek korlátoz zák őket.
 • Nem lehet olyasmire kényszeríteni őket, amit nem szeretnének.
 • Nem fogadnak el olyan embereket vezetőjükül, aki nem ugyan olyan etikai nézeteket vall, mint ők maguk, még szociális nyomás esetén sem rendelődnek alá ilyen embereknek.
 • Nem hisznek a bűn és büntetés alapú elméletekben, ezért nehéz megbüntetni őket.
 • Nem akarják, hogy valamilyen típusba vagy skatulyába sorolják be őket.
 • Muszáj, hogy magasabb elvek szerint élhessék az életüket, úgy ahogy azt ők értelmezik, különben depresszívek, önpusztítóak és félénkek lesznek.
 • Ő szinték, nyíltak és függetlenek.
 • Sokszor nem egészséges a testérzetük. Mind az öt érzékszervük nagyon jól fejlett, ezért felfokozott ér zékenységük könnyen sérülhet vagy könnyen érezhetik, hogy túl sokat követelnek tőlük. Nagyon érzékenyek a táplálékra; legalkalmasabbak számukra a természetesen, és organikusan termesztett élelmiszerek.
 • Könnyedén kommunikálnak állatokkal, növényekkel, más gyerekekkel és a természettel.
 • Sokszor tapasztalhatjuk, hogy "láthatatlan" barátaikkal beszél getnek. Ezért gyakran túl élénk fantáziájú vagy akár "különös pszichés állapotúként" skatulyázzák be őket.
 • Mivel minden dologban érzékelik az életet, sokszor nehezen szakadnak el tőlük. Nem értékelik túl az anyagi dolgokat, de fontos számukra a dolgok lelke.
 • Elképzeléseiket nehezen tudják szavakban kifejezni. A nyelv sokszor túl korlátozott számukra.
 • Ők maguk nem látnak határt a játék, nevetés, kapcsolat és mun ka között. Számukra az életnek ezek az aspektusai egységes tapasztalatot alkotnak.
 • Rendkívül érzékenyek és könnyen elsírják magukat.
 • Nagyon kevés alvásra van szükségük, épp csak annyira, hogy a fizikai test megújulhasson.
 • Hajlamosak rá, hogy különcök legyenek, mivel a többi gyerek vagy környezetük csak ritkán értik meg, vagy fogadják el őket.
 • Jó érzékük van hozzá, hogy mi a helyes és mi nem, nincs szűkségük fegyelemre. Amit viszont igényelnek, az a világos struktúra.
 • Ha a szülők és tanárok nem engedik meg, hogy saját meggyőződésük szerint cselekedjenek, hatalmas ellenállást ébreszthetnek bennük.
 • Nagy bennük a tudásszomj és nem fogadnak el gyors, egyszerű válaszokat csak azért, mert ezek a múlt hagyományos válaszai. Muszáj, hogy ők maguk "igaznak" érezzék a válaszokat.
 • Csak nehezen azonosulnak azokkal a hagyományos témákkal, amelyeket az iskolákban tanítanak. Többnyire nem tudnak kapcsolatot felfedezni ezen témák és a spirituális élet között, amelyet ők a dolgok mértékének tartanak.
 • Sokat törődnek a hátrányos helyzetű és igazságtalanul kezelt tár saikkal.

  Az indigó személyiség gyengéi

  ... túlérzékeny, és túl nyitott a külső befolyásokra.

  ... sokszor magának való.

  ... gyakran nehéz vezetni és nevelni.

  ... többnyire úgy érzi, nem értik meg és nem; ismerik el.

  ... hiperaktív és sokszor dekoncentrált.

  ... hajlamos rá, hogy idealizáljon más embereket vagy helyzeteket.

  ... álmodozó, saját világába menekül.

  Az indigó személyiség erősségei

  ... szeretne teljes jogú tagja lenni a családnak.

  ... szereti a természetet.

  ... mindenkivel törődik a családban.

  ... lojális a családdal.

  ... tanulási vágy és tudásszomj jellemzi.

  ... megvan az a képessége, hogy gyógyítólag hasson az emberekre.!

  ... nem családtagokkal is nagyon nyitott és bizalommal teli, ha úgyérzi, megértik.

  Ha gyermeked, vagy ismerődöd hasonló tulajdonságokkal rendelkezik, akkor célszerű elvégezni az indigó tesztet, amit a következő menüpontban találsz!

Oldalmenü
Naptár
Szavazás
Hallottál e már az indigó és krisály gyerekekről?
Igen, van a családomban is ilyen gyermek.
Igen, már olvastam róluk
Igen, bár nem tudom kik ők
Nem, még most olvasok róluk először.